Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi

Människans uppfattning av universum har förändrats radikalt under de senaste 100 åren. Både teoretiska och observationella framsteg har lett fram till våra dagars s.k. precisionskosmologi.

Hubble Ultra Deep Field
Avlägsna galaxer i Hubble Ultra Deep Field. Bild: NASA, ESA, R. Windhorst (Arizona State University) and H. Yan (Spitzer Science Center, Caltech)

I denna kurs tittar vi på vårt universum i helhet, och försöker svara på frågor som: Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på begrepp som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

 • Kursupplägg

  Under vårterminen ges kursen på campus under kvällstid.

  Undervisning

  På campus och via Athena. Korrespondens via kurssidan i Athena.
   

  Förberedelser

  • Se till att du har uppgifterna för ditt Universitetskonto
  • Bekanta dig med Athena och Zoom.
  • Se till att du har program installerade för att se/läsa mp4- (video) respektive PDF-filer (om inget förinstallerat videoprogram fungerar är VLC media player ett alternativ)

  Examination

  Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

  Examinator

  Jesper Sollerman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Föreläsningar tisdagar kl. 18-20 med start 17/1 2023.


  Lokal: 17/1 FD5, övriga tisdagar FR4

  AlbaNova, Roslagstullsbacken 21

   

  Tentamen 23/5

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kompendium som säljs vid institutionen i samband med kursstart (närmare information kommer senare).

  Föreläsningsanteckningar som laddas upp under kursens gång.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.