Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi

 • 7,5 hp

Människans uppfattning av universum har förändrats radikalt under de senaste 100 åren. Både teoretiska och observationella framsteg har lett fram till våra dagars s.k. precisionskosmologi.

Hubble Ultra Deep Field
Avlägsna galaxer i Hubble Ultra Deep Field. Bild: NASA, ESA, R. Windhorst (Arizona State University) and H. Yan (Spitzer Science Center, Caltech)

I denna kurs tittar vi på vårt universum i helhet, och försöker svara på frågor som: Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på begrepp som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

 • Kursupplägg

  Föreläsningar erbjuds normalt på campus under kvällstid. OBS! Vårterminen 2021 kan föreläsningarna komma att ges "on-line", via verktyget Zoom, om samhällssituationen så kräver.

  Undervisning

  Lärare:

  Korrespondens via kurssidan i Athena.

  Examination

  Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

  Obligatoriskt studiebesök.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kompendium som säljs vid institutionen i samband med kursstart.

  Föreläsningsanteckningar som laddas upp under kursens gång.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.