Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi

Människans uppfattning av universum har förändrats radikalt under de senaste 100 åren. Både teoretiska och observationella framsteg har lett fram till våra dagars s.k. precisionskosmologi.

Hubble Ultra Deep Field
Avlägsna galaxer i Hubble Ultra Deep Field. Bild: NASA, ESA, R. Windhorst (Arizona State University) and H. Yan (Spitzer Science Center, Caltech)

I denna kurs tittar vi på vårt universum i helhet, och försöker svara på frågor som: Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på begrepp som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

 • Kursupplägg

  Sommarterminen 2022 går kursen på distans. Du kommer att i tillägg till lärplattformen Athena att behöva mötesverktyget Zoom (se nedan).

  Undervisning

  På distans. Vissa möten "on-line" kommer att genomföras. Korrespondens via kurssidan i Athena.
   

  Förberedelser

  • Se till att du har uppgifterna för ditt Universitetskonto
  • Bekanta dig med Athena och Zoom.
  • Se till att du har program installerade för att se/läsa mp4- (video) respektive PDF-filer (om inget förinstallerat videoprogram fungerar är VLC media player ett alternativ)

  Examination

  Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm, om smittspridningssituationen tillåter. Om samhällssituationen så kräver genomförs tentamen istället på distans.

  Examinator

  Magnus Näslund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar i början av juni 2022. Inspelade föreläsningar och annat material läggs ut i lärplattformen Athena under kursens gång. Uppföljningsmöten, som inte spelas in, genomförs enligt ett schema via konferensverktyget Zoom. Håll dig uppdaterad via Athena.

  I inledningen av kursen kommer grundläggande begrepp att presenteras. Dessa kan vara bekanta t.ex. för dig som har läst andra orienteringskurser hos oss. Om du inte har någon bakgrund i astronomi kommer denna inledning vara speciellt viktig för att du skall kunna tillgodogöra dig huvudinnehållet i kursen.

  Tentamen är planerad till andra halvan av augusti.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kompendium som säljs vid institutionen i samband med kursstart (närmare information kommer senare).

  Föreläsningsanteckningar som laddas upp under kursens gång.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.