Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Människan har alltid riktat blicken mot stjärnhimlen och funderat över vår plats i världsalltet. Förståelsen för vårt universum har dock ökat närmast explosionsartat under de senaste 100 åren. Följ med på en hisnande resa från de första försöken att hitta systematik på himlen till den moderna astronomin och dess utvidgade horisonter.

Orionnebulosan
Orionnebulosan med dess tillhörande hopar av unga stjärnor. Detta berömda objekt är födelseplatsen för många massiva stjärnor och även ett av de närmaste stjärnbildningsområdena. Bildrättigheter: ESO/G. Beccari

Målet med kursen är att ge en god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Vi tar upp det vetenskapliga arbetssättet, och tittar på instrument och observationsteknik. I kursen behandlas stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling. På vägen gör vi uppehåll vid speciella objekt som pulsarer, kvasarer och svarta hål. I dagens astronomi kan många objekt och företeelser förklaras utifrån fysikaliska principer, men nya frågor uppstår ständigt. Om du vill få en överblick av modern astronomi utan speciella förkunskaper i matematik och fysik, är detta kursen för dig.

 • Kursupplägg

  Under vårterminen ges kursen på campus under kvällstid.

  Under sommarterminen ges kursen på distans (inga sammankomster), förutom tentamen (se nedan). Kursen beräknas starta den 15 juni 2020. Vi planerar att öppna Athena-sidan senast den 14 juni.

  Undervisning

  Förberedelser

  • Se till att du har uppgifterna för ditt Universitetskonto
  • Se till att du har program installerade för att läsa mp3- respektive PDF-filer
  • Se till att du har ett program som du kan använda för att skriva din laborationsrapport och som kan skapa en PDF, t.ex. LibreOffice.

  Lärare

  Göran Östlin. Korrespondens via kurssidan i Athena.

  Assistent

  Axel Runnholm. Korrespondens via kurssidan i Athena

  Examination

  Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova, samt laboration, som genomförs på distans. Tentamen genomförs preliminärt fredagen den 14 augusti. Omtentamen planeras till en lördag.

  Examinator

  Göran Östlin.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inga schemalagda föreläsningar, utan undervisningsmaterialet kommer att läggas ut efter hand. Första föreläsningen läggs ut i samband med kursstart 15 juni, och sedan följer nytt material med 4-5 dagars mellanrum.

  I kursen ingår en laboration som kan ge bonuspoäng på tentamen.
  Senast 29 juni är allt material som krävs för laborationen tillgängligt, och laborationen skall senast lämnas in senast 5 juli för att kunna ge bonuspoäng.
  En andra deadline för att laborationen är 9 augusti, men då utan att bonuspoäng ges.

  Kursen avslutas med tentamen 14 augusti.

   

  Mer info om kursens struktur, inklusive viktiga tidpunkter, kommer att finnas i dokument under kurssidan i Athena. V.g. läs dessa i samband med kursstarten.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Comins, N. F., Discovering the Universe, 11:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, Macmillan international, New York.

  Kursboken kan köpas i bl.a. Akademibokhandeln i city, Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm och i nätboklådor som Bokus, Adlibris eller Amazon.com/Amazon.co.uk. Utöver boken tillkommer även en laborationsinstruktion, men den finns under kurssidan i Athena.

  OBS! Prisskillnaden mellan olika företag kan vara mycket stor, trots samma ISBN-nummer. Ibland kan boken levereras med extramaterial, såsom CD-skiva eller inloggningskod till bokförlagets hemsida, vilket kan motivera en viss prisskillnad. Det kan vara idé att höra efter med säljaren vad som gäller för den bok som de säljer. För kursen krävs endast boken, så det är upp till dig att avgöra om du vill betala för extramaterial.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.