Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astrofysikaliska spektra

Studier av spektrum är ett fundamentalt verktyg inom astrofysik. Genom denna kurs får du lära dig hur strålning från astronomiska källor kan ge oss kunskap om de fysikaliska processer och miljöer som finns där strålningen uppkommer.

Solens spektrum
Solens spektrum. Bild: NOAO/AURA/NSF

I denna kurs får du kunskap om om de fundamentala processer som ligger bakom hur spektrallinjer uppstår i astronfysikaliska källor. Du kommer undersöka transport av strålning genom medium, studera emissions- och absorptionsprocesser samt hydromagnetiska effekter. Genom analytiska och numeriska modeller kommer du utföra beräkningar på syntetiska spektra. Slutligen sammanförs de olika koncepten och du tillämpar dem på stjärnatmosfärer och interstellär gas.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Kursen ges normalt i halvfart på dagtid, och ingår i Kandidatprogrammet i astronomi. Kursen ges normalt på engelska.

   

  Undervisning

  Kursen undervisas normalt med upplägget “omvänt klassrum”, där studenter förväntas läsa in visst material inför varje föreläsning. Delar av den schemalagda tiden läggs även på problemlösning tillsammans med lärare. I kursen ingår en obligatorisk datorlaboration.

  Lärare

  Jaime de la Cruz Rodríguez. Korrespondens via kurssidan i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom frågeformulär på föreläsningarna samt en skriftlig sluttentamen.

   

  Examinator

  Jaime de la Cruz Rodríguez

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen använder material i form av föreläsningsanteckningar. Dessa kommer att göras tillgängliga via kurssidan i Athena.

   

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.