Astrofysikaliska spektra, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar strålningstransport, absorptions- och emissionseffekter samt hydromagnetiska effekter i stjärnatmosfärer och interstellär gas. Centrala moment är strålningstransport samt uppkomst och tolkning av spektrallinjer, i stjärnatmosfärer såväl som nebulosor och interstellära atom- och molekylmoln. Numeriska och analytiska modeller behandlas för stjärnatmosfärer, stjärnvindar, supernovarester och planetariska nebulosor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen