Interstellära mediets fysik, 7,5 hp

Om kursen

I kursen studerar du de fysikaliska processer som dominerar i den "tomma" rymden mellan stjärnorna - det interstellära mediet. Speciellt behandlas fotojonisation, rekombination, linjeemission, kontinuumemission, stoft samt chocker. Kunskaperna tillämpas sedan på planetariska nebulosor, supernovarester, interstellära moln, stjärnvindar och aktiva galaxer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen