Planetsystem, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en översikt av planetsystem och en inblick i de fysikaliska

processer som formar den exceptionella mångfald man ser i planeter i

både vårt solsystem och planetsystem runt andra stjärnor. Ämnen som

behandlas är både planetsystems dynamik (Keplers lagar, begränsade

trekropparsproblemet, banelement) och planeters fysiska egenskaper

(strålningsjämvikt, planeters innandömen, ytor och atmosfärer,

solvinden). Även meteorider, småplaneter, kometer och deras koppling

till översiktlig planetbildningsteori tas upp, samt vilka

observationella metoder som används.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen