Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Planetsystem

Kursen ger en översikt över planetsystem och de fysiska processerna som är ansvariga för den exceptionella mångfalden som observeras i planeter både i vårt eget solsystem och i planetsystem runt andra stjärnor.

Infrared image of Beta Pictoris.
Infrared image of Beta Pictoris. Credit: ESO/A.-M. Lagrange et al.

I denna kurs kommer du att studera hur planetsystem bildas, hur planeter rör sig och interagerar, hur geofysiska processer och kollisioner formar planetytorna och hur innandömmet i planeterna varierar och ger upphov till atmosfärer på grund av utgasning. Du kommer att utforska olika himmelobjekt i solsystemet och få insikt i deras bildning och utveckling. När du tittar bortom solsystemet kommer du att lära dig hur att upptäcka och karakterisera planeter runt andra stjärnor. Med hjälp av de kunskaper som erhållits från solsystemets planeter får du en djupare förståelse för  mångfalden av observerade exoplaneter.

Kursen ges på engelska. För mer information se den engelska sidan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Imke de Pater & Jack Lissauer: Planetary Sciences, Cambridge University Press, Updated Second Edition 2015, ISBN 9781107091610.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.