Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astronomi, självständigt arbete

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Denna kurs utgör normalt slutdelen av dina masterstudier i astronomi och rapporten kallas också ditt examensarbete. Examensprojektet ska ses som en praktik i en forskargrupp där du under ett halv år kommer att genomföra ett forskningsprojekt men också ingå som en del av gruppen och att arbeta i denna forskningsmiljö. Projektet kommer att innehålla ny forskning som i vissa fall kan leda till en publicering av en vetenskaplig artikel.

 • Kursupplägg

  Denna kurs ges varje termin och kan antingen tas på heltid eller 50% deltid. Den är en del av masterprogrammet i astronomi men kan också läsas som en separat kurs om du uppfyller behörighetskraven. Forskningsprojektet huvudspråk är engelska.

  Tillsammans med din handledare kommer du att ta fram en beskrivning av det planerade forskningsprojektet som måste godkännas av tentamen.

  Undervisning

  Detta examensarbete omfattar ingen schemalagd undervisning eftersom ditt projekt kommer att vara individuellt. Du kommer att träffa din handledare i minst en timme varje vecka för att få vägledning.

  Examination

  Examen kommer att ske i form av en skriftlig vetenskaplig rapport och en muntlig presentation i form av ett vetenskapligt seminarium.

  Examinator

  Din huvudgranskare kommer att vara en av medlemmarna i examinationsgruppen som för tillfället består av Alexis Brandeker, Dan Kiselman och Claes Fransson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det finns inga schemalagda sammankomster i denna kurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Varje forskningsprojekt har sin egen litteraturlista som du initialt kommer att ges av din handledare och senare kommer att utvidgas på egen hand. Denna litteratur kan bestå av (delar av) läroböcker och vetenskapliga artiklar.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.