Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I

Om du blivit antagen till kursen, kommer du att få mer information angående registreringen senast andra veckan i januari 2023.

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska kunna redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära, syntax, uttals- och stavningsprinciper, och kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser. Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är engelska.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatorisk deltagande i kursträffar via ZOOM eller annan plattform. Inga fysiska träffar under kursens gång.

  Undervisning

  En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få total 8 moduler under kursens gång.

  Du lämnar in dina uppgifter i Athena där läraren ger dig återkoppling.

  Du behöver tillgång till ZOOM eller annan webbplattform (t.ex. Skype) för att kunna delta i de obligatoriska individuella samtal med kursläraren. 

  Inga fysiska möten sker under kursens gång.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära och syntax
  • redogöra för lettiskans uttal och principerna för stavning
  • kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser

  Betygskriterier och betygssättning

  BA1161 Betygskriterier (298 Kb)

  Examination

  Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter på lärplattformen Athena. De färdiga uppgifterna måste lämnas in innan man kan fortsätta i de påföljande modulerna.

  Tidsfristen för inlämningsuppgifter för de åtta modulerna är två veckor.

  Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Examiners Baltic Studies Spring term 2023 (315 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  1. Dace Praulins and Christopher Moseley: Colloquial Latvian. A Complete Course for Beginners. (Note: 2010 or later) Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  2. Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012. Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  3. Dzintra Kalniņa et al: English-Latvian Dictionary/Latvian-English Dictionary. Avots, Riga, 2003. Or any other appropriate dictionary, or online, e.g. dictionary.site.lv, www.linguee.com, etc.
  4. Additional material in the modules (on ATHENA)

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk