Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska kunna redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära, syntax, uttals- och stavningsprinciper, och kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser. Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är engelska.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier. Inga träffar under kursens gång.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen