Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III

Kursen behandlar grammatiska strukturer i lettiskan motsvarande GERS-nivå A2.1 och ger både teoretiska kunskaper om lettiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga vardagliga kommunikativa sammanhang.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grammatiska strukturer i texter på lettiska motsvarande GERS-nivå A2.1
  • översätta texter till lettiska motsvarande GERS-nivå A2.1 med anlitande av hjälpmedel
  • föra en konversation på lettiska i vardagliga sammanhang
  • uttrycka sig skriftligt på lettiska i vardagliga sammanhang

   

   

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III (151 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Examinationen sker på engelska.


  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.


  Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk