Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska II

Denna utbildning är en direkt fortsättning till kursen Lettiska I.

 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar lettisk grammatik, språkstruktur, ordbildning, skönlitteratur och facktext, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt baltisk och lettisk litteratur- och kulturhistoria.
  Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om lettiska språket och om baltisk litteratur- och kulturhistoria krävs eller är en konkurrensfördel.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:
  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp
  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp
  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
   

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp
  - påvisa vidgade kunskaper om det lettiska språkets struktur
  - använda ett utökat basordförråd i lettiska

  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp
  - förklara, identifiera och använda mer komplexa strukturer i lettisk formlära, ordbildning och syntax
  - uttrycka sig skriftligt och muntligt på standardlettiska

  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp
  - redogöra för innehållet i lettiska texter som hör till vardag och samhällsliv
  - redogöra för innehållet i enklare lettiska skönlitterära texter

  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland, 7.5 hp
  Se separat kursplan.

   

  Examination

  a. Kursen examineras på följande vis: skriftliga  prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

  Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) muntliga redovisningar inom seminarierna.
  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland     Se separat kursplan.

  Examinator

  Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Inga Klevere-Velhli, Nikole Naua: Latviesu valoda studentiem. LVA, 2012
  • Priedite, A. ”Lettiska för universitetsbruk II”, Didactica Slavo-Baltica, Stockholm 1993
  • Priedite, A. ”Övningsbok till Lettiska för universitetsbruk II”, Didactica Slavo-Baltica, Stockholm 1994
  • Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012 Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  • Ett antal uppsatser/artiklar/verk som bestäms i samråd mellan examinator och studenterna.

  Övrig läromedel

  • Lasmane, V. ”Översikt över lettisk grammatik”, Stockholm 1992
  • Två- och enspråkiga ordböcker
 • Kontakt

  Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)