Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska II

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Denna utbildning är en direkt fortsättning till kursen Lettiska I.

 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar lettisk grammatik, språkstruktur, ordbildning, skönlitteratur och facktext, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt baltisk och lettisk litteratur- och kulturhistoria.
  Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om lettiska språket och om baltisk litteratur- och kulturhistoria krävs eller är en konkurrensfördel.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:
  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp
  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp
  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
   

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp
  - påvisa vidgade kunskaper om det lettiska språkets struktur
  - använda ett utökat basordförråd i lettiska

  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp
  - förklara, identifiera och använda mer komplexa strukturer i lettisk formlära, ordbildning och syntax
  - uttrycka sig skriftligt och muntligt på standardlettiska

  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp
  - redogöra för innehållet i lettiska texter som hör till vardag och samhällsliv
  - redogöra för innehållet i enklare lettiska skönlitterära texter

  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland, 7.5 hp
  Se separat kursplan.

   

  Examination

  a. Kursen examineras på följande vis: skriftliga  prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

  Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet C, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet D, 7.5 hp a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Skönlitteratur och facktext, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) muntliga redovisningar inom seminarierna.
  4. Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland     Se separat kursplan.

  Examinator

  Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Inga Klevere-Velhli, Nikole Naua: Latviesu valoda studentiem. LVA, 2012
  • Priedite, A. ”Lettiska för universitetsbruk II”, Didactica Slavo-Baltica, Stockholm 1993
  • Priedite, A. ”Övningsbok till Lettiska för universitetsbruk II”, Didactica Slavo-Baltica, Stockholm 1994
  • Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012 Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  • Ett antal uppsatser/artiklar/verk som bestäms i samråd mellan examinator och studenterna.

  Övrig läromedel

  • Lasmane, V. ”Översikt över lettisk grammatik”, Stockholm 1992
  • Två- och enspråkiga ordböcker
 • Kontakt

  Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)