Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska - kandidatkurs

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska säkra dina teoretiska och praktiska kunskaper i det lettiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får du goda kunskaper i lettisk litteraturhistoria samt en introduktion till folklore.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Lettisk morfologi och syntax II, 7,5 hp; Lettisk litteratur II, 7,5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.