Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litauiska I

Nybörjarutbildningen inriktas framförallt på språk och kultur. Kursens mål är att du ska få en viss praktisk färdighet i användningen av litauiska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper om litauiska språket och dess kulturella kontext. Ingå förkunskaper i litauiska krävs.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar grunderna i litauisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt litauisk och baltisk realia och språkvetenskap.


  Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om litauiska språket och om baltisk litteratur- och kulturhistoria krävs eller är en konkurrensfördel.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp
  3. Baltisk språkvetenskap - litauiska, 7.5 hp
  4. Baltisk realia - Litauen, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Litauiska I, 30 hp (158 Kb)

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: genom skriftliga prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

  Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Baltisk realia - Litauen 7,5 h: Skriftligt prov, 7.5 hp. Betygsskala: A-F
  4. Baltisk språkvetenskap - litauiska, 7,5 hp: Skriftligt prov, 7.5 hp. Betygsskala: A-F

  Examinator

  Examiners for all courses in Baltic studies HT2022 (236 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk