Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauiska I

Nybörjarutbildningen inriktas framförallt på språk och kultur.

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få en viss praktisk färdighet i användningen av litauiska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper om litauiska språket och dess kulturella kontext. Ingå förkunskaper i litauiska krävs.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Språkkunskap och språkfärdighet A, språkkunskap och språkfärdighet B, baltisk språkvetenskap, baltisk realia. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kontakta gärna studievägledare Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se). Mer information om kursen finns på utbildningens hemsida.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.