Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litauiska - kandidatkurs

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska säkra Dina teoretiska och praktiska kunskaper i det litauiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får Du goda kunskaper i litauisk litteraturhistoria.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Litauisk morfologi och syntax II, 7.5 hp; Litauisk litteratur del 2, 7.5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier och handledning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.