Litauiska - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska säkra Dina teoretiska och praktiska kunskaper i det litauiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får Du goda kunskaper i litauisk litteraturhistoria.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Litauisk morfologi och syntax II, 7.5 hp; Litauisk litteratur del 2, 7.5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier och handledning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen