Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk språkvetenskap - litauiska

Kursen riktar sig till all som intresserar sig för baltisk språkvetenskap, exempelvis lärare, bibliotekarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Kursen behandlar de baltiska språkens historia, grammatik, och fonetik på ett översiktigt sätt. Kursen ger insikt om de baltiska skriftspråkens uttveckling och deras inbördes förhållanden.

Obs: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning och all examination vid Avdelningen för baltiska språk under höstterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor Lilita Zalkalns: lilita.zalkalns@balt.su.se

 • Kursupplägg

  Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom litauisk språkvetenskap i samråd med kursansvarig.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kurskrav: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via Skype, Zoom, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • reflektera kring de baltiska språkens historia
  • redogöra för de baltiska språkens fonetik och ortografi
  • redogöra för de baltiska språkens grammatik, samt specifikt för litauisk grammatik
  • redogöra för det litauiska skriftspråkets utveckling

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Baltisk språkvetenskap - litauisk (295 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle.

  Principerna för samanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Examiners for all courses in Baltic studies HT2022 (236 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  1. Pietro U. Dini: Foundations of Baltic Languages. Vilnius 2014. (Selected chapters - available on Athena)
  2. Zigmas Zinkevicius: The History of the Lithuanian Language. Vilnius 1996. (Selected chapters - available on Athena)
  3. Materials handed out in class
  4. Articles and works chosen in cooperation between the examiner and the student.
 • Kontakt

  If you have any questions concerning the course, please contact Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se).

  Studierektor, baltiska språk