Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen

Om du blivit antagen till kursen kommer du att få information om kursen och kursstart omkring första veckan i januari 2023.

Kursens mål är att du ska få viss praktiskt färdighet att använda bibliografiska hjälpmedel avseende litauisk litteratur- och kulturhistoria och visa förmåga att inhämta grundläggande kunskaper om litauisk och allmän baltisk litteratur- och kulturhistoria och baltisk förkristen religion.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Undervisning

  Obligatoriska moment: deltagande i seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst, och tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Betygskriterier och betygssättning

  BAL365 Betygskriterier (300 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

   

  Examinator

  Examinatorer Baltiska språk VT2022 (238 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Zauberga, I., A. Veisbergs and A. Chesterman: Bear's Ears: an Anthology of Latvian Literature. Riga, Zinatne, 2014. (Excerpts available on Athena)
  • Ziedonis, A., (ed): Baltic Literature and Linguistics, Ohio State Univ, Ohio, 1973 (Excerpts available on Athena)
  • O'Connor, Kevin: Culture and Customs of the Baltic States. Greenwood Press, 2006. (Available as e-book at Stockholm University Library)
  • Sabaliauskas, Algirdas: We, the Balts. Science and encyclopedia Publishers, 1993.
  • Bojtár, Endre: Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People. CEU Press, 1999. (Available as e-book at Stockholm University Library)
  • Velius, Norbertas: The World Outlook of the Ancient Balts. Vilnius, 1989.
  • Gimbutas, Marija: The Balts, London, 1963.
  • Materials distributed in class
  • Latvian fiction in translation, 100 - 500 pages, chosen together by the student and the examiner.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursinformation (på engelska)

  Course Information BAL365 VT2022 (397 Kb)

 • Kontakt

  Studierektor Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

  Studierektor, baltiska språk