Go to this page on our english site

Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen

  • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få viss praktiskt färdighet att använda bibliografiska hjälpmedel avseende litauisk litteratur- och kulturhistoria och visa förmåga att inhämta grundläggande kunskaper om litauisk och allmän baltisk litteratur- och kulturhistoria och baltisk förkristen religion.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk litteratur- och kulturhistoria eller baltisk förkristen religion i samråd med kursansvarig. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen