Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk språkvetenskap

Välkomstbrevet med information om upprop och registrering skickas ut under vecka 1.

Kursen består av en genomgång av de baltiska språkens historia, grammatik och fonologi, samt en djupare analys av vissa aspekter av de baltiska språkens ljudhistoria, grammatik och historiska utveckling.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade teoretiska och specifika kunskaper om de baltiska språkens struktur och historiska utveckling.
  • uppvisa fördjupade teoretiska och specifika kunskaper om de baltiska språkens grammatik.
  • uppvisa fördjupade teoretiska och specifika kunskaper om de baltiska språkens ljudhistoria och fonologi.
  • föra ett teoretisk resonemang omkring de baltiska språkens ljudhistoria, grammatik och historiska utveckling.

  Undervisning

  Obligatoriska moment: deltagande i seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst och tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Betygssättning och betygskriterier

  Betygskriterier och betygssättning (297 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Examinatorer VT2022 (238 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Pietro U. Dini: Foundations of Baltic Languages, Vilnius, 2014 (Available on Athena)
  • Terje Mathiassen: A short grammar of Lithuanian, Slavic Publishers, 1996
  • Terje Mathiassen: A short grammar of Latvian, Slavic Publishers, 1997
  • Terje Mathiassen: Tense, mood and aspect in Lithuanian and Latvian, Univ i Oslo, 1996
  • William Schmalstieg: Baltic Linguistics, Pennsylvania State, 1970
  • William Schmalstieg: A Lithuanian historical syntax, Slavica Publishers, 1988
  • Zigmas Zinkevicius: The History of the Lithuanian Language. Vilnius, 1996
  • Additional materials distributed in class.
  • Elective: A number of articles/books chosen by the student in cooperation with the examiner
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studierektor Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

  Studierektor, baltiska språk