Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk språkvetenskap

  • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska inhämta fördjupade teoretiska och specifika kunskaper om de baltiska språkens struktur och historiska utveckling, grammatik, ljudhistoria och fonologi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av en genomgång av de baltiska språkens historia, grammatik och fonologi, samt en djupare analys av vissa aspekter av de baltiska språkens ljudhistoria, grammatik och historiska utveckling.

Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk språkvetenskap i samråd med kursansvarig. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.