Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns rätt till konst och kultur

Kursen erbjuds som valbar kurs i termin 5 på Förskollärarprogrammet (LFÖRY).

Barn sitter i bilsalong och ser på film
Foto: Mostphotos_Lightfield

Barnkultur kan innebära olika saker i olika sammanhang. Barnlitteratur, barnfilm, barnteater och olika slags medier är en slags barnkultur, medan barns eget skapande, deras lek och samspel kan tänkas vara barnkultur ur ett annat perspektiv. Den här kursen handlar i första hand om barnkultur som den konst och kultur som skapas för barn, särskilt för barn i förskoleålder.

Vuxna spelar en viktig roll i att bestämma vad barn får ta del av för kultur, vilka böcker barn får läsa och vilka filmer de får se eller vilka dataspel de får spela exempelvis, och det är också vuxna som skriver böckerna, teaterpjäserna och utformar spelen barn spelar och så vidare. Samtidigt har barn rätt till kultur, i barnkonventionen står att barn har rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Men hur avgörs vad som är lämpligt för barn att ta del av? Vilken roll spelar barns egna tankar om kultur? Hur spelar barnsyn och kulturarv in i hur både barn och vuxna tänker om den kultur som barn får ta del av?

I den här kursen får du verktyg till att besvara frågor som dessa. Förskolan är en mycket viktig förmedlare av kultur till barn under deras unga år, men hur görs denna förmedling och hur kan förskolans uppdrag diskuteras i relation till den nu lagstadgade rätten till kultur som barn har?