Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Trädgårdens Biologi, orienteringskurs

Den här kursen vänder sig till dig som vill studera biologi ur ett trädgårdsperspektiv och ger förståelse för hur trädgårdens växter fungerar och samspelar med omgivningen.

Du träffar ledande växtforskare som ger en vetenskaplig bakgrund till trädgårdsskötselns möjligheter och problem. Vi går igenom grundläggande mekanismer som till exempel näringsupptag, fotosyntesen och dess behov av rätt ljus och vattnets roll i växten. Du får även lära dig om namngivning och klassificering, biodiversitet och den biologiska bakgrunden till växtsjukdomar och hur de kan behandlas med biologiska medel.

Kursens mål är att ge dig som trädgårdsodlare grundläggande biologisk kunskap och en djupare förståelse av trädgårdens växter, djur och mylla. Genom en fördjupad förståelse av hur trädgårdsväxternas fungerar och samspelar med sin yttre miljö, förväntas kursen bidra till ett fruktsammare, mer miljövänligt och hållbart trädgårdsodlande.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på kvartsfart med föreläsningar (i regel) en kväll i veckan kl. 18 - 20 under vårterminen.

  Undervisning

  Undervisningen består av en rad föreläsningar om bl. a trädgårdsväxternas systematik, byggnad och funktion, fortplantning, deras anpassningar till respektive livsmiljöer, reaktioner på miljöstörningar och betydelse av bevarad biodiversitet. Vidare behandlas trädgårdens skadedjur och sjukdomar, samt genetik och växtförädling.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Examinationen består av två hemuppgifter som kommer att lämnas ut vid två olika tillfällen under kursen. För att bli godkänd krävs att du deltar i kursens föreläsningar, och att du genom den skriftliga rapporteringen av hemuppgifterna visar förmåga att förstå och reflektera över innehåll i kurslitteratur och föreläsningar.

  Examinator

  Mats Björk

  mats.bjork@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen specifik kurslitteratur, material kommer att delas ut under kursens gång.

 • Kursrapporter

 • Kontakt