Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs

Fåglars liv fascinerar. De har koloniserat de flesta områden på jorden och uppvisar anpassningar till vitt skilda livsbetingelser.

En grupp studenter utomhus tittar när en lärare visar upp en blåhake vid ringmärkning.
Demonstration av blåhake under kurs. Foto: Cilla Kullberg.

Forskning på fåglar har bidragit till mycket av den kunskap vi har om djurs evolution, ekologi och beteende. Detta och mycket annat, bl. a fältmoment med ringmärkning och studiebesök i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar ingår i kursen. Undervisningen sker framförallt genom föreläsningar en kväll i veckan mellan 18.00-20.30 under hösten.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består framförallt av föreläsningar, men även litteraturseminarier och fältstudier under en helg. Samtliga moment är obligatoriska.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kursen examineras genom en sluttentamen och muntlig redovisning av ett litteraturarbete.

  Examinator

  Cecilia Kullberg
  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Tel: +46 8 16 4713

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kurslitteratur.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå