Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs

Fåglars liv fascinerar. De har koloniserat de flesta områden på jorden och uppvisar anpassningar till vitt skilda livsbetingelser.

Forskning på fåglar har bidragit till mycket av den kunskap vi har om djurs evolution, ekologi och beteende. Detta och mycket annat, bl. a fältmoment med ringmärkning och studiebesök i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar ingår i kursen. Undervisningen kommer att en kväll i veckan mellan 18.00-20.30 under hösten.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Cecilia Kullberg

  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se

  Tel: +46 8 16 4713

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Ingen obligatorisk kurslitteratur.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå