Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Fåglars liv fascinerar. De har koloniserat de flesta områden på jorden och uppvisar anpassningar till vitt skilda livsbetingelser. Forskning på fåglar har bidragit till mycket av den kunskap vi har om djurs evolution, ekologi och beteende. Detta och mycket annat, bl. a fältmoment med ringmärkning och studiebesök i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar ingår i kursen. Undervisningen kommer troligtvis ske på tisdagar mellan 18.00-20.30 under hösten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen