Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Insekternas värld, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Den i särklass största och en av de viktigaste av alla djurgrupper är insekterna. Insekterna utgör en djurgrupp med en otrolig diversitet.

Grön gräshoppa sitter på ett blad
Foto: Mikael Carlsson

Här hittar vi t.ex. fantastiskt vackra fjärilar, underligt formade skalbaggar, insekter som är mästare på kamouflage, ”obehagliga kryp” som parasiterar eller sprider dödliga sjukdomar, de viktigaste pollinerarna, samhällsbyggare, migranter och mycket mer. Kursen behandlar insekters biologi ur ett brett perspektiv och du kommer att få en inblick i allt från insekternas evolution, utbredning, anatomi och fysiologi, deras sinnesorgan, hur de kommunicerar, insekter som skadedjur eller sjukdomsspridare till hur insekter kan komma att utgöra framtidens proteinkälla för människor. Under kursen kommer du också att få en inblick i modern forskning då alla lärare på kursen är aktiva forskare som arbetar med insekter.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller onlineföreläsningar på kvällstid en gång per vecka. Det kan förekomma att enstaka föreläsningar ges på engelska. Alla föreläsningar åtföljs av ett quiz. Ett projektarbete löper över hela kursen och avslutas med en inlämningsuppgift.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) redogöra för insekternas evolution och viktiga fylogenetiska grupper, 2) redogöra för insekternas övergripande uppbyggnad och unika organsystem, 3) föra resonemang om insekters anpassningar till olika miljöer och levnadssätt, 4) översiktligt redogöra för insekternas roll som modelldjur i modern forskning, och 5) översiktligt redogöra för insekternas roll som sjukdomsspridare, skadedjur och nyttodjur.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig sluttenta samt en inlämningsuppgift.

  Examinator

  Mikael Carlsson

  E-mail: mikael.carlsson@zoologi.su.se

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.