Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Insekternas värld, orienteringskurs

Den i särklass största och en av de viktigaste av alla djurgrupper är insekterna. Insekterna utgör en djurgrupp med en otrolig diversitet.

Grön gräshoppa sitter på ett blad
Foto: Mikael Carlsson

Här hittar vi t.ex. fantastiskt vackra fjärilar, underligt formade skalbaggar, insekter som är mästare på kamouflage, ”obehagliga kryp” som parasiterar eller sprider dödliga sjukdomar, de viktigaste pollinerarna, samhällsbyggare, migranter och mycket mer. Kursen behandlar insekters biologi ur ett brett perspektiv och du kommer att få en inblick i allt från insekternas evolution, utbredning, anatomi och fysiologi, deras sinnesorgan, hur de kommunicerar, insekter som skadedjur eller sjukdomsspridare till hur insekter kan komma att utgöra framtidens proteinkälla för människor. Under kursen kommer du också att få en inblick i modern forskning då alla lärare på kursen är aktiva forskare som arbetar med insekter.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller onlineföreläsningar på kvällstid en gång per vecka. Det kan förekomma att enstaka föreläsningar ges på engelska. Alla föreläsningar åtföljs av ett quiz. Ett projektarbete löper över hela kursen och avslutas med en inlämningsuppgift.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig sluttenta samt en inlämningsuppgift.

  Examinator

  Mikael Carlsson

  E-mail: mikael.carlsson@zoologi.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå