Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Insekternas värld, orienteringskurs

Den i särklass största och en av de viktigaste av alla djurgrupper är insekterna. Insekterna utgör en djurgrupp med en otrolig diversitet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Grön gräshoppa sitter på ett blad
Foto: Mikael Carlsson

Här hittar vi t.ex. fantastiskt vackra fjärilar, underligt formade skalbaggar, insekter som är mästare på kamouflage, ”obehagliga kryp” som parasiterar eller sprider dödliga sjukdomar, de viktigaste pollinerarna, samhällsbyggare, migranter och mycket mer. Kursen behandlar insekters biologi ur ett brett perspektiv och du kommer att få en inblick i allt från insekternas evolution, utbredning, anatomi och fysiologi, deras sinnesorgan, hur de kommunicerar, insekter som skadedjur eller sjukdomsspridare till hur insekter kan komma att utgöra framtidens proteinkälla för människor. Under kursen kommer du också att få en inblick i modern forskning då alla lärare på kursen är aktiva forskare som arbetar med insekter.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen innehåller onlineföreläsningar på kvällstid en gång per vecka. Det kan förekomma att enstaka föreläsningar ges på engelska. Alla föreläsningar åtföljs av ett quiz. Ett projektarbete löper över hela kursen och avslutas med en inlämningsuppgift.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) redogöra för insekternas evolution och viktiga fylogenetiska grupper, 2) redogöra för insekternas övergripande uppbyggnad och unika organsystem, 3) föra resonemang om insekters anpassningar till olika miljöer och levnadssätt, 4) översiktligt redogöra för insekternas roll som modelldjur i modern forskning, och 5) översiktligt redogöra för insekternas roll som sjukdomsspridare, skadedjur och nyttodjur.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig sluttenta samt en inlämningsuppgift.

  Examinator

  Mikael Carlsson

  E-mail: mikael.carlsson@zoologi.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå