Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fysiologi

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2024 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 5e augusti och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart, utom kurser med som börjar vid terminsstart. Dessa stänger redan 21a augusti.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. Undantaget är praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå, där det krävs en godkänd arbetsplan för att bli antagen, för mer information se länken nedan.

Läs mer om reservupprop

Läs mer om antagning till särskilda kurser under rubriken "Forskningspraktik, praktik och examensarbete"

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande moment:

  1. Växtfysiologi: teori 3 hp

  2. Växtfysiologi: laborationer 3 hp

  3. Zoofysiologi: teori 6 hp

  4. Zoofysiologi: laborationer 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består i föreläsningar samt praktiska demonstrationer och laborationer. Deltagande i följande är obligatoriskt: demonstrationer, alla laborationer inkl. redovisningar, samt duggor och tentamen.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examinator

  Mikael Carlsson (Zoofysiologi)
  E-post: mikael.carlsson@zoologi.su.se

  Sara Rydberg (Växtfysiologi)
  E-post: sara.rydberg@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sadava et al Life. 12:e uppl. 2020. Macmillan. ISBN: 9781319315788 (Zoofysiologi).

  Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012. ISBN: 9781464113512 (Växtfysiologi).

  Anatomihandledning, laborationshandledning samt föreläsningsmaterial görs tillgängligt under kursen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Försöksdjursfri variant

  I kursen ingår moment med försöksdjur, exempelvis dissektioner. Försöken har godkänts av djurförsöksetiska nämnden. En försöksdjursfri version av kursen erbjuds som alternativ för studenter som inte vill ta del i dessa moment. Den försöksdjursfria versionen ger inte behörighet till vissa påbyggnadskurser. För mer information om hur valet påverkar din fortsatta utbildning kontakta studievägledaren. Om du vill gå den försöksdjursfria versionen av kursen ska du kontakta studentexpeditionen senast första dagen på kursen.

 • Kontakt