Fysiologi, 15 hp

Om kursen

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur. Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur. Kursens innehåll är anpassat för dig som inte tidigare har läst kemi på högskolenivå och ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, samt ämneslärarprogrammet, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs. Kursen ges november - januari.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen