Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Floristik

Artkunskap är allmänbildning för såväl biologer som för lärare som undervisar i biologi. Floristik är kunskapen om vilka vilda växtarter som finns i ett område, vad de heter och hur de identifieras. Under lärarledda dagsexkursioner lär du dig känna igen och artbestämma växter i deras rätta miljö.

För mer information, se Floristik (BL2021).
Dessa kurser samläses och skiljer sig endast i förkunskapskravet.