Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskap om hållbar utveckling I

Kursen presenterar hur biosfären, den väv av liv som omger vår planet, både påverkas av mänskliga aktiviteter och är en förutsättning för dessa.

Denna kurs ges på engelska. Läs mer om kursen på dess engelska sida.