Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskap om hållbar utveckling II

Kursen vidareutvecklar de kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig under Vetenskap om hållbar utveckling I, introducerar resilienstänkande för hållbar utveckling, och diskuterar hur företag kan utvecklas genom att tillämpa ”corporate biosphere stewardship” – dvs. att stärka de samhällen och ekosystem de är beroende av.

Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på dess engelska sida.