Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marinekologi

Kursen behandlar populationsekologi, mellanartsinteraktioner, samhällsekologi och systemekologi.

I kursen tas också upp hur människans resursutnyttjande påverkar den marina näringsväven och hur naturliga och av människan orsakade störningar förändrar de marina ekosystemens produktionsförmåga. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap.

 • Kursupplägg

  Kursen är förlagd till Tjärnö på västkusten.

  Undervisning

  Undervisningen är genomgående problemformulerad och består av fältövningar i grupp, självständiga experimentella arbeten samt föreläsningar. Deltagande i fältövningar och självständiga experimentella arbeten, samt redovisningar och genomgångar i anslutning till dessa, är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov, samt
  skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Michael Tedengren

  E-mail: michael.tedengren@su.se

  Tel: +46 8 16 1356

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelade kompendier och vetenskapliga artiklar.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen är förlagd till Tjärnö.

 • Kontakt