Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marinekologi

Kursen behandlar populationsekologi, mellanartsinteraktioner, samhällsekologi och systemekologi.

I kursen tas också upp hur människans resursutnyttjande påverkar den marina näringsväven och hur naturliga och av människan orsakade störningar förändrar de marina ekosystemens produktionsförmåga. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap.

 • Kursupplägg

  Kursen är förlagd till Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad.

  Undervisning

  Undervisningen är genomgående problemformulerad och består av fältövningar i grupp, självständiga experimentella arbeten samt föreläsningar. Deltagande i fältövningar och självständiga experimentella arbeten, samt redovisningar och genomgångar i anslutning till dessa, är obligatoriskt.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov, samt
  skriftliga och muntliga redovisningar.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper i marinbiologi och marin ekologi, vilket innefattar grundläggande biogeokemiska och ekologiska processer i den marina miljön samt terminologi, teori och metodik gällande olika ekologiska organisationsnivåer: individer, populationer, organismsamhällen och ekosystem
  • visa förmåga att inhämta och kritiskt granska ekologisk information, färdighet i att arbeta med ekologiska problemställningar i fält samt att muntligt och skriftligt presentera ekologiska studier
  • visa förståelse för det principiella flödet av energi och materia genom ett marint ekosystem samt människans påverkan på detta flöde vid utnyttjandet av havets resurser
  • översiktligt redogöra för effekter av kemiska utsläpp i marina miljöer

  Examinator

  Michael Tedengren

  E-mail: michael.tedengren@su.se

  Tel: +46 8 16 1356

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelade kompendier och vetenskapliga artiklar. Gruppuppsättningar av bestämningslitteratur, floror och faunor finns på laboratoriet liksom ett välsorterat bibliotek.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen är förlagd till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Adress: pl. 2781, 452 96 Strömstad. Tel: 031-7869600 (växel).

  Kost och logi

  Förläggning i tvåbäddsrum (i regel). Kostnad 3674 kr (betalas till BIG, info om hur och när ges under kursen). Då ingår alla måltider inklusive middag ankomstdagen och frukost avresedagen. En smärre kostnad för skaldjur (för den som vill) på lördagarna kan tillkomma.

  Normalt delas kursen in i grupper som efter ett roterande schema ansvarar för framplockning av frukost och diskning efter middagen.

  Saker att ta med

  Sänglinne, handdukar, regn- och vindtäta kläder, stövlar, badkläder. Den som har kan ev. ta med egen snorkelutrustning.

  Resa

  Ni får själva köpa plats- och färdbiljetter för tågresa. Mot uppvisande av färdbiljett och platsbiljetter på BIG-sekretariatet erhålls ersättning för resekostnaderna dock högst beloppet motsvarande Stockholm-Strömstad-Stockholm (med ev. studentrabatt) med av kursen angivet reseförslag (information om detta ges senare). Detta gäller även om ni tar er dit på annat sätt, exempelvis med egen bil - alltså ej milersättning.

  I Strömstad blir ni mötta av kursledningen och upphämtade med forskningsfartyget Nereus (alternativt minibussar) för vidare färd till Tjärnö.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå