Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Evolutionsbiologi

Kursen syftar till att ge insikt i modern evolutionsteori samt att förstå uppkomst, bibehållande och förlust av biodiversitet ur ett evolutionärt perspektiv.

Kursen har som målsättning att ge en bred förståelse för såväl mikro- som makroevolutionära mönster och processer och spänner därigenom över flera discipliner, såsom ekologi, etologi genetik och systematik. Tonvikten ligger på förståelse och mycket utrymme ges för diskussion och reflektion.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.