Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tropisk vattenvård

  • 15 hp

Kursens mål är att ge en djup och tvärvetenskaplig inblick i tropisk ekologi med särskild tyngdpunkt på de akvatiska ekosystemen, från sjöar till korallrev och öppna hav. Kursen är i viss mån fokuserad på människans resursutnyttjande i dessa miljöer och kursen innehåller därför vid sidan om det systemekologiska synsättet även inslag av ämnen som naturresurshushållning och ekotoxikologi liksom bevarandebiologi. Kursen ges januari - mars och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.