Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tropisk vattenvård

Kursens mål är att ge en djup och tvärvetenskaplig inblick i tropisk ekologi med särskild tyngdpunkt på de akvatiska ekosystemen, från sjöar till korallrev och öppna hav.

Kursen är i viss mån fokuserad på människans resursutnyttjande i dessa miljöer och kursen innehåller därför vid sidan om det systemekologiska synsättet även inslag av ämnen som naturresurshushållning och ekotoxikologi liksom bevarandebiologi. Kursen ges i regel på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.