Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt, 15 hp

Om kursen

Den dominerande kraften som strukturerar biosfären är människan. Kursen belyser vad detta innebär för våra ekosystem, för människan och för utvecklingen i samhället. De social-ekologiska utmaningar som aktuell forskning har identifierat kommer att definieras och identifieras. I kursen diskuteras olika discipliner och vilka sätt som används idag för att mäta och styra hur ekosystem underhåller den mänskliga välfärden. Kursen ges september - november.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen