Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt

  • 15 hp

Den dominerande kraften som strukturerar biosfären är människan. Kursen belyser vad detta innebär för våra ekosystem, för människan och för utvecklingen i samhället. De social-ekologiska utmaningar som aktuell forskning har identifierat kommer att definieras och identifieras. I kursen diskuteras olika discipliner och vilka sätt som används idag för att mäta och styra hur ekosystem underhåller den mänskliga välfärden. Kursen ges september - november.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.