Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samlingsvård och biodiversitetsinformatik

  • 5 hp

Samlingsvård och journalföring av museiföremål är av största vikt för att värdet av vetenskapliga samlingar skall bestå. Kursen introducerar de studerande till metoder för skötseln av objekt samt databashantering, och ger en inblick i arbetet med att integrera och publicera innehållet i samlings.- och observationsdatabaser. Vidare övas förmågan att hämta uppgifter ur nätbaserade informationskällor för biodiversitet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.