Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grön bioteknik

Kursen ger en inblick i avancerad växtfysiologi av idag.

Syftet med grön bioteknik är till exempel att förbättra och effektivisera jordbruk (insektsresistens, ökat näringsinnehåll, stresstolerans) eller industriella ändamål där fotosyntetiserande organismer kan genera industriellt viktiga produkter eller substanser (så som läkemedelssubstanser, långkedjiga fettsyror, vitaminer, enzymer, fibrer, färgpigment, biobränsle och så vidare). Kursen behandlar växters och andra fotosyntetiserande organismers biologiska processer samt ger en fördjupad kunskap om växters livsprocesser och om hur växter och andra fotosyntetiserande organismer interagerar med varandra.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.