Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Evolutionär ekologi

Denna kurs fokuserar på hur evolutionära och ekologiska faktorer samverkar för att skapa den mångfald av former, beteenden och levnadssätt som vi ser hos djur och växter.

Kursen ger en djupare förståelse för viktiga mönster och processer i naturen och består av diskussionsseminarier och föreläsningar i anknytning till kurslitteraturen, forskningsseminarier samt ett kortare individuellt projekt.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.