Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Evolutionär ekologi

  • 7,5 hp

Denna kurs fokuserar på hur evolutionära och ekologiska faktorer samverkar för att skapa den mångfald av former, beteenden och levnadssätt som vi ser hos djur och växter. Kursen ger en djupare förståelse för viktiga mönster och processer i naturen och består av diskussionsseminarier och föreläsningar i anknytning till kurslitteraturen, forskningsseminarier samt ett kortare individuellt projekt. Kursen ges november - december och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.