Evolutionär ekologi, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs fokuserar på hur evolutionära och ekologiska faktorer samverkar för att skapa den mångfald av former, beteenden och levnadssätt som vi ser hos djur och växter. Kursen ger en djupare förståelse för viktiga mönster och processer i naturen och består av diskussionsseminarier och föreläsningar i anknytning till kurslitteraturen, forskningsseminarier samt ett kortare individuellt projekt. Kursen ges november - december och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen