Biodiversitet: mönster och processer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar global, regional och lokal diversitet hos djur och växter. I kursen ingår moment som geografiska mönster, uppskattning av biodiversitet, nuvarande utbredningar och hot. Kursen ger en fördjupad kunskap om de processer (t.ex. artbildning, produktivitet, historia, anpassningar, selektion och störningar) som påverkar biodiversiteten Människans påverkan på biodiversiteten belyses samt integration av denna kunskap med olika etiska och ekonomiska värderingar. Kursen ges september - oktober och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen