Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biodiversitet: mönster och processer

Kursen behandlar global, regional och lokal diversitet hos djur och växter.

I kursen ingår moment som geografiska mönster, uppskattning av biodiversitet, nuvarande utbredningar och hot. Kursen ger en fördjupad kunskap om de processer (t.ex. artbildning, produktivitet, historia, anpassningar, selektion och störningar) som påverkar biodiversiteten. Människans påverkan på biodiversiteten belyses samt integration av denna kunskap med olika etiska och ekonomiska värderingar.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.