Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

Den här kursen ger dig möjlighet att gå med på en arbetsplats för att lära dig om en arbetsmiljö och dess aktiviteter, och för att tillämpa dina tidigare och senaste erfarenheter och insikter från dina studier inom masterprogrammet Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling.

Mycket av arbetet som rör frågor om hållbarhet och social-ekologisk resiliens sker inom organisationer av olika slag. Genom att gå med i en organisation för att göra praktik får studenten därför lära sig både om hur hållbarhetsfrågor hanteras i praktiska arbetssituationer, och hur sådana arbetsmetoder eventuellt skulle kunna förändras och/eller förbättras. Organisationerna kan vara av mycket olika slag, till exempel privata företag, myndigheter och myndigheter, icke-statliga organisationer eller utbildnings- och forskningsorganisationer.

Läs mer på kursens engelska sida