Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kurs inom ULV- och VAL-projektet

Kursen ges inom ramarna för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) och Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Ditt självständiga arbete kan antingen utgöras av en ämnesdidaktisk uppsats byggd på en empirisk undersökning eller ett utvecklingsarbete.

Ditt självständiga arbete ska utgöra en fördjupning av kunskapsområden som behandlats inom det allmänna utbildningsområdet och bör utformas i relation till frågeställningar/problem i partnerområdenas verksamheter.