Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kurs inom ULV- och VAL-projektet

Det självständiga arbetet kan antingen utgöras av en ämnesdidaktisk uppsats byggd på en empirisk undersökning eller ett utvecklingsarbete.

Det självständiga arbetet ska utgöra en fördjupning av kunskapsområden som behandlats inom det allmänna utbildningsområdet och bör utformas i relation till frågeställningar/problem i partnerområdenas verksamheter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.