Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning

Kursen ger möjlighet att utveckla forskningsfärdigheter för att skapa ny sociolingvistisk kunskap inom två- och flerspråkighetsforskningen. Den belyser två- och flerspråkighetsforskningens historiska utveckling och samtida tillvägagångssätt för att studera språk och makt i globaliserade flerspråkiga kontexter.

Kursen presenterar teoretiska och metodologiska verktyg för att kritiskt analysera och tolka flerspråkighetens sociala innebörder i institutionella, privata och offentliga miljöer samt över olika semiotiska modaliteter och resurser.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Critical Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism Studies