Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet - masterkurs

I den här kursen utvecklar du fördjupad kunskap och insikt i teori och metod inom någon deldisciplin inom tvåspråkighetsområdet, samt förvärvar förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Master's Thesis in Bilingualism

 • Kursupplägg

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Observera att betygskriterier kan ändras fram till kursstart.

  Betygskriterier CT7260, gäller från HT22 (153 Kb)

  Examinator

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Tvåspråkighet