Go to this page on our english site

Tvåspråkighet - masterkurs

  • 30 hp

Deltagaren utvecklar fördjupad kunskap och insikt i teori och metod inom någon deldisciplin inom tvåspråkighetsområdet, samt förvärvar förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Masteruppsats, 30 hp. Deltagaren utvecklar fördjupad kunskap och insikt i teori och metod inom någon disciplin i tvåspråkighetsområdet, samt förvärvar förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen