Tvåspråkighet - masterkurs, 30 hp

Om kursen

Masteruppsats, 30 hp. Deltagaren utvecklar fördjupad kunskap och insikt i teori och metod inom någon disciplin i tvåspråkighetsområdet, samt förvärvar förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen