Programkonstruktion i C++ för fysiker, 7,5 hp

Om kursen

Du lär dig konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt; skapa abstrakta klasser och definera enkla template-klasser; implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer; optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen