Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programkonstruktion i C++ för fysiker

  • 7,5 hp

Du lär dig konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt; skapa abstrakta klasser och definera enkla template-klasser; implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer; optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.