Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teorier om lärande och individens utveckling

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling samt design av lärandemiljöer.

Du får också utifrån olika teorier argumentera för vad som hindrar och möjliggör lärande i en konkret undervisningssituation.