Nationalekonomiskt strategiskt tänkande, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att utifrån grundläggande spelteori och experimentell ekonomi förmedla en djupare förståelse för strategiskt tänkande på marknader och inom företag, politik och vardagsliv. Spelteori, eller interaktiv beslutsteori som är en mer passande benämning, handlar om situationer då konsekvensen av att handla på ett visst sätt beror på vad andra aktörer gör. Exempel på sådana situationer är allt från företag som konkurrerar på en marknad, politiker som positionerar sig inför ett val, fiskare som fiskar i samma sjö, budgivare i en auktion till hur studenter håller ordning i korridorsköket. Medan spelteorin till stor del handlar om hur rationella aktörer borde handla i sådana situationer, handlar experimentell ekonomi om att undersöka i vilken utsträckning människor faktiskt beter sig i enlighet med teorin. Kursen kommer till stor del att bygga på diskussion utifrån enkla klassrumsexperiment som genomförs i början av föreläsningarna.

Kursens fokus är de viktigaste spelteoretiska principerna och hur dessa kan tillämpas i verkligheten, inte den bakomliggande matematiskt formulerade teorin.

Om ämnet: Nationalekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om hur människor fattar beslut, och om hur dessa beslut påverkar dem själva och andra. Nationalekonomer studerar också hur samhällsekonomin påverkas av besluten. Intresset sträcker sig alltså från enskilda individer och samspelet dem emellan, till företag, konkurrens och övergripande samhällsfrågor. Tänkbara frågeställningar är: Vilka faktorer bestämmer utfallet i en löneförhandling? Hur fungerar olika former av marknader, exempelvis dagligvaruhandel, börser, eller auktionssajter på nätet? Vad blir effekten av olika slags konkurrens politik? Vad finns det för samband mellan arbetslöshet, internationell handel och ekonomiskt välstånd? Vilka är effekterna av att Riksbanken sänker reporäntan? För att besvara sådana frågor utvecklar nationalekonomer teorier samt genomför empiriska undersökningar med utgångspunkt i ekonomisk statistik eller observationer i experiment.

Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi.

ARBETSMARKNAD Som nationalekonom kan du arbeta både inom offentlig och privat sektor. I det förra fallet är departement, statliga myndigheter, Sveriges Riksbank och kommuner exempel på arbetsgivare. När det gäller den privata sektorn rör det sig om banker, finansinstitut, stora företag eller intresseorganisationer.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Utbildningsansvarig institution

Nationalekonomiska institutionen