Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig ekonomi

När ska staten gripa in i ekonomin? När är statligt ägande att föredra framför privat ägande?

Denna kurs i offentlig ekonomi startar med en analys av statens roll. Vi behandlar sedan mer specifikt olika marknadsimperfektioner såsom externaliteter och kollektiva varor. Beröringspunkter med politisk ekonomi tas också upp. Kursen övergår slutligen till att studera beskattning och skatteflykt.

Mer information på kursens engelska sida