Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finansiell ekonomi

Kursen behandlar tillgångsprissättning och kapitalförvaltning.

Kursen innehåller både en teoretisk och empirisk del, vilket innebär att registrering på Empirical Methods in Economics 2 rekommenderas. Den teoretiska delen täcker modeller för arbitrage, prissättning av aktier och obligationer, optimalt portföljval samt makro-finansiella samband. Den empiriska delen ger träning i att ekonometriskt skatta vissa modeller.

Mer information på kursens engelska sida