Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konkurrenspolitik och reglering

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Konkurrenspolitik och regleringar utgör två olika sätt att hantera konkurrensproblem. Enkelt uttryckt kankonkurrenspolitik sägas specificera vad företag inte får göra (t ex att de inte får samarbeta om prissättning),medan regleringar föreskriver vad ett eller flera företag måste göra (t ex inte sätta priset över en viss nivå).Konkurrenspolitikens mål är alltså att förbättra konkurrensen genom att förbjuda sådant agerande som hindrarkonkurrensen, medan regleringar riktas mot branschspecifika problem som inte kan hanteras väl genomkonkurrenspolitiken. Det senare gäller bl a i vissa nätverksindustrier som telekommunikation,järnvägstransporter och elektricitet, eller service-branscher som sjukvård och taxi.

Kursen går igenom relevant teori för imperfekt konkurrens och använder den för att undersöka frågor inomkonkurrenspolitik och regleringar.

Mer information på kursens engelska sida.