Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klimatet och ekonomin

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi. Kursen går också att söka som fristående kurs, se förkunskapskraven på sidan. Undervisningsspråk är engelska.

Under kursen får du använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällande klimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg och deras användning både för att analysera samspelet mellan ekonomi och klimat och för hur ekonomisk politik kan användas för att påverka ekonomins och klimatets framtida utveckling.

Mer information på kursens engelska sida