Kvantitativ makroteori, 7,5 hp

Kursen behandlar makroekonomisk teori med hjälp av kvantitativa metoder. Kursens syfte är att ge förståelseför kvantitativ makroteori och en grundläggande förståelse för hur nutida forskning inom området bedrivs.Kursen innehåller en noggrann genomgång av några standardområden i den moderna makroteorin såsomkonsumtion och sparande, den neoklassiska tillväxtmodellen, överlappande generationer ochfriktionsarbetslöshet. Tonvikten i kursen ligger på att lösa modeller och att åskådliggöra modellernaslösningar. För det ändamålet används formella härledningar och numeriska metoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen