Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvantitativ makroteori

Kurs i Masterprogrammet i nationalekonomi.

Under kursen får du förståelse för kvantitativ makroteori och hur nutida forskning inom området bedrivs. Kursen innehåller en noggrann genomgång av några standardområden i den moderna makroteorin. Tonvikten ligger på att lösa modeller och att åskådliggöra modellernas lösningar.

Kursen ges på engelska.

Mer information på engelska kurssidan