Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingsekonomi

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kurser kommer att fokusera på två huvudområden: ekonomisk tillväxt och mikroekonomisk analys av fyraaktiva forskningsfält inom utvecklingsekonomin: korruption, bistånd, humankapital, samt kredit ochförsäkring.

Mer information på kursens engelska sida.