Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Policyanalys i arbetsmarknadsekonomi

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

I kursen analyseras ekonomiskt-politiska åtgärder. Två grundläggande frågor löper som en röd tråd genomkursen: (i) Vilket marknadsmisslyckande är en given åtgärd avsedd att korrigera? (ii) Vilken effekt hadeåtgärden? Dessa två frågor analyseras inom ramen för olika tillämpningar. Tillämpningarna täcker mångapolitikområden. Några exempel är utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, samt utformningen av skatte-och socialförsäkringssystem.

Mer information på kursens engelska sida.