Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerade kvantitativa metoder

Kursen bygger vidare på kunskaper om kvantitativa metoder från Quantitative methods 7.5 hp, eller motsvarande samhällsvetenskapliga metodkurser.

Målet med kursen är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om och färdigheter i tidsserieanalys. Då tidsserieanalys används i allt högre utsträckning inom de ekonomiska, historiska och politiska vetenskaperna, är dessa kunskaper och färdigheter nödvändiga om studenten ska kunna förstå och bedöma vad som skrivs i bland annat internationella tidskrifter inom ekonomisk historia och internationella relationer. Kursen introducerar också studenterna till att självständigt utföra tidsserieanalyser i statistisk programvara samt till övningar i att presentera resultat från kvantitativa analyser i skriftlig form.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och datorövningar samt egna självstudier. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftliga prov, samt genom närvaro vid de obligatoriska seminarierna och datorövningarna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt