Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade kvantitativa metoder

Kursen bygger vidare på kunskaper om kvantitativa metoder från Quantitative methods (7.5 hp), eller motsvarande samhällsvetenskapliga metodkurser.

 

Kursen ges på engelska.

För närmare information om kursen, se den engelskspråkiga sidan.