Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen

Kursen syftar till att studenterna ska lära sig att planera och genomföra ett självständigt forskningsarbete inom ämnet, samt få färdigheter i akademisk seminariediskussion. Seminarierna behandlar de olika stegen i uppsatsarbetet och principerna for akademisk opponering samt utgör ett forum för presentation samt kritisk och konstruktiv diskussion av deltagarnas texter under kursen. Kursen avslutas med försvar av egen uppsats samt opponering på en eller flera medstudenters uppsatser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt