Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen

Kursen syftar till att studenterna ska lära sig att planera och genomföra ett självständigt forskningsarbete inom ämnet, samt få färdigheter i akademisk seminariediskussion.

Kursen ges på engelska.

OBS: Från och med VT 2025 ges kursen enbart inom ramen för institutionens masterprogram i internationella relationer.

För närmare information om kursen, se den engelskspråkiga kurssidan.