Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Perspektiv på realismen

Utifrån iakttagelsen att ”mimesis” – frågan om verklighetsåtergivning – hör till litteraturhistoriens äldsta och mest sammansatta frågor, behandlar kursen några centrala förhållningssätt till den litterära realismen. Den går igenom både historiska och estetiska aspekter av frågan, och förankrar de teoretiska diskussionerna i litterära närläsningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.