Perspektiv på realismen, 7,5 hp

Om kursen

Utifrån iakttagelsen att ”mimesis” – frågan om verklighetsåtergivning – hör till litteraturhistoriens äldsta och mest sammansatta frågor, behandlar kursen några centrala förhållningssätt till den litterära realismen. Den går igenom både historiska och estetiska aspekter av frågan, och förankrar de teoretiska diskussionerna i litterära närläsningar. Kursen utvecklar dessutom ett globalt och postkolonialt perspektiv på realism.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen