Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas färdigheter i akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska. Den är utformad för att möta behoven hos studenter inom vitt skilda ämnesområden och ge dem de färdigheter som krävs för att kunna tolka och skriva olika typer av vetenskapliga och akademiska texter som är väsentliga för deras studier med särskilt fokus på forskningsbaserade uppsatser. Kursen är särskilt lämpad för studenter i början av sina högskolestudier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.