Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap

  • 30 hp

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i engelsk litteraturvetenskap och bygger vidare på de färdigheter studenten tillägnat sig under kurserna Engelska I och II.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.